Kako reklamirati proizvod?

Pošaljite nam informacije s brojem računa i opisom reklamacije na e-mail [email protected], ispunite obrazac za reklamacije dolje, ili se javite telefonski na broj +385 91 xxx-xxx.

Reklamacije te servisne zahtjeve se šalju putem e-maila: [email protected] U suprotnom ne primamo reklamacije niti zahtjeve bez da nam se prije javi na e-mail adresu.

Ako se radi o oštećenju proizvoda Kupac mora slikati i uz e-mail priložiti sliku u odgovarajućem obliku kao datoteku u privitku. U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke, te u tom slučaju sugeriramo da pošiljku Kupac ne preuzima. Molimo Kupce da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, Kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak,  te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda.

Servisni rok ovisi o kvaru/oštećenju uređaja te će korisnik svakako biti obaviješten o tome putem e-maila.

Također možete neispravan proizvod poslati na našu adresu DEMO d.o.o., 10000 ZAGREB sa fotokopijom računa i jamstvenim listom.

Poslat ćemo Vam potvrdu primitka reklamacije i, temeljem Vašeg opisa reklamacije, informaciju o tome:

 • može li se proizvod zamijeniti za novi,
 • može li se za proizvod vratiti novac,
 • da li je proizvod potrebno poslati u ovlašteni servis.

Zamjena / povrat

U slučajevima da niste zadovoljni naručenim proizvodom pošaljite nam ga neoštećenog u roku od 14 dana i dobit ćete povrat novca ili zamjenski proizvod, ovisno o vašim željama.

Kada proizvod stigne na skladište, šaljemo Vam obavijest o povratu novca ili slanju zamjenskog proizvoda. Povrat novca/zamjena za novi proizvod biti će odrađena u što kraćem roku.

Lažne reklamacije se naplaćuju ovisno o utrošenom vremenu za potvrdu ispravnosti.

Jamstvo i rok povrata

Jamstvo ne pokriva kvarove nastale nestručnim rukovanjem, djelovanjem više sile (udar groma, požar, poplava i sl.), mehanička oštećenja, istrošenosti i sl. U slučaju da nije moguće izvršiti popravak ili zamjenu u roku od 45 dana od prijema robe na servis vraćamo Vam novac.

Jamstvo ne uključuje:

 • Kvarove nastale nepravilnim rukovanjem.
 • Kvarove nastale zbog istrošenosti uređaja ili njegovih dijelova.
 • Kvarove nastale utjecajem okoline nepogodne za rad uređaja.
 • Rad pod prevelikim naponom ili kvarove nastale zbog neispravne električne instalacije.
 • Kvarove nastale elementarnom nepogodom ili višom silom (požar, poplava, potres, udar groma,…).
 • Istrošene baterije ili kvarove nastale curenjem baterija.
 • Mehanička oštećenja ili kvarove nastale zbog mehaničkih oštećenja, pada i sl.
 • Ako se kupac nije pridržavao uputa za uporabu proizvoda
 • Ako je proizvod bio otvaran. Modificiran ili popravljan od strane neovlaštene osobe ili kupca
 • Ako je kupac nestručno ili nebrižljivo postupao sa proizvodom
 • Ako su u proizvod ugrađeni neoriginalni dijelovi
 • Ako su na unutarnjem i/ili vanjskom dijelu proizvoda vidljiva mehanička oštećenja kao što su lom, pad, savijanja
 • Za oštećenja uzrokovana hakiranjem, piratskim dobivanjem pristupa, virusima ili drugim zlonamjernim softverom
 • Za oštećenja uzrokovana izlaganjem unutarnjeg i/ili vanjskog dijela uređaja vlazi, vodi ili metalnoj prašini
 • Ako je serijski ili IMEI broj proizvoda uklonjen, oštećen ili izmijenjen
 • Za rad instaliranih aplikacija drugih proizvođača
 • Za kvarove ili poteškoće nastale korištenjem aplikacija drugih proizvođača
 • Za kvarove nastale zbog izhabanosti
 • Ako je uređaj poslan u servis u neprimjerenoj ambalaži koja ne štiti uređaj od oštećenja
 • Ako je jamstveni list nepravilno ispunjen, ako je na njemu nešto ispravljano ili jamstveni list kopiran

Jamstvo prestaje u slučaju:

 • Ugrađivanja, popravljanja ili otvaranja proizvoda od strane neovlaštenih osoba.
 • Korištenja proizvoda u namjenu za koju nisu predviđeni.
 • Oštećenja proizvoda prilikom povrata u servis zbog neprimjerenog pakiranja.

Svaki proizvod ima priložen i jamstveni list koji može sadržavati posebne odredbe ili dugotrajnije jamstvo pa Vas svakako molimo da ga prije upotrebe pročitate.

Sve reklamacije rješavamo najkasnije u roku od 45 dana popravkom neispravnog proizvoda, zamjenom za novi ili povratom novca, ovisno o vrsti proizvoda i dogovoru s kupcem.

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, DEMO d.o.o. omogućuje Vam da svoje pisane prigovore šaljete na adresu: DEMO d.o.o., 10000 ZAGREB ili na e-mail adresu [email protected]