Jamstvena izjava

Smart ponuda  jamči za kvalitetu i besprijekoran rad proizvoda ukoliko će se kupac pridržavati priloženih naputaka o uporabi.

Unatoč tome, može se dogoditi da proizvod ne radi ispravno. U tom slučaju obvezujemo se o svom trošku popraviti sve kvarove i tehničke nedostatke, koji na proizvodu nastanu u jamstvenom roku pri normalnoj uporabi i poštivanju tehničkih uputa, a pod sljedećim uvjetima:

Kupac mora dostaviti neispravan proizvod sa kratkim opisom kvara na adresu tvrtke (Smart ponuda , 10000 ZAGREB).

Kupac mora predočiti ispravno popunjen jamstveni list i račun o kupnji proizvoda.

Jamstvo ne uključuje:

 • Kvarove nastale nepravilnim rukovanjem.
 • Kvarove nastale zbog istrošenosti uređaja ili njegovih dijelova.
 • Kvarove nastale utjecajem okoline nepogodne za rad uređaja.
 • Rad pod prevelikim naponom ili kvarove nastale zbog neispravne električne instalacije.
 • Kvarove nastale elementarnom nepogodom ili višom silom (požar, poplava, potres, udar groma,…).
 • Istrošene baterije ili kvarove nastale curenjem baterija.
 • Mehanička oštećenja ili kvarove nastale zbog mehaničkih oštećenja, pada i sl.
 • Ako se kupac nije pridržavao uputa za uporabu proizvoda
 • Ako je proizvod bio otvaran. Modificiran ili popravljan od strane neovlaštene osobe ili kupca
 • Ako je kupac nestručno ili nebrižljivo postupao sa proizvodom
 • Ako su u proizvod ugrađeni neoriginalni dijelovi
 • Ako su na unutarnjem i/ili vanjskom dijelu proizvoda vidljiva mehanička oštećenja kao što su lom, pad, savijanja
 • Za oštećenja uzrokovana hakiranjem, piratskim dobivanjem pristupa, virusima ili drugim zlonamjernim softverom
 • Za oštećenja uzrokovana izlaganjem unutarnjeg i/ili vanjskog dijela uređaja vlazi, vodi ili metalnoj prašini
 • Ako je serijski ili IMEI broj proizvoda uklonjen, oštećen ili izmijenjen
 • Za rad instaliranih aplikacija drugih proizvođača
 • Za kvarove ili poteškoće nastale korištenjem aplikacija drugih proizvođača
 • Za kvarove nastale zbog izhabanosti
 • Ako je uređaj poslan u servis u neprimjerenoj ambalaži koja ne štiti uređaj od oštećenja
 • Ako je jamstveni list nepravilno ispunjen, ako je na njemu nešto ispravljano ili jamstveni list kopiran

Jamstvo prestaje u slučaju:

 • Ugrađivanja, popravljanja ili otvaranja proizvoda od strane neovlaštenih osoba.
 • Korištenja proizvoda u namjenu za koju nisu predviđeni.
 • Oštećenja proizvoda prilikom povrata u servis zbog neprimjerenog pakiranja.

Jamstvo na naručene proizvode

Svi proizvodi u SmartMall.hr web internet trgovini imaju vidljivo napisanu garanciju određenog artikla na web stranici. Jamstveni list i račun isporučuje se kupcu zajedno s proizvodom. Kupac mora čuvati jamstveni list i račun za cijelo vrijeme trajanja jamstvenog roka. Jamstvo se ostvaruje uz račun i samo uz račun.

Proizvod pod garancijom šalje se natrag kupcu uz naš trošak, za one koji nisu pod garancijom kupac plaća dostavu.

Jamstvo ne pokriva nestručno rukovanje uređajem I slično,vidljiva oštečenja prilikom pada,mehanička oštećenja,udar groma te viskog napona i sve gore navedeno pod što Jamstvo ne uključuje.

U slučaju da proizvod nije pod garancijom (istek jamstva ili oštećen uređaj) javit ćemo povratno kupcu koji je problem zatim poslati ponudu za popravak te će popravak uslijediti kada dobijemo odgovor i uplatu.

Svi mobilni te pametni uređaji (laptopi, tableti, mobiteli i slični uređaji) imaju dvogodišnje jamstvo osim refurbish proizvode je jedna godina, ostali proizvodi/gadgeti (power bank, slušalice, punjači i sl.) imaju jamstvo od 6 mjeseci. Ostali proizvodi koji se vode pod dodaci za mobitele (maskice, kaljena stakla i sl.) zamjenjujemo u roku od 14 dana od dana kada je proizvod dostavljen te se ustanovilo da je neispravan u smislu da se dogodila nezgoda prilikom transporta ili je greška u samom proizvodu. Naknadne reklamacije ne uvažavamo. Jamstveni list isporučuje se kupcu zajedno s proizvodom. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun cijelo vrijeme jamstvenog roka. Račun i jamstveni list jedini su dokumenti s kojima kupac može ostvariti svoja prava.

Jamstveni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda.

Smartmall.hr web shop jamči da će proizvod, ako ga pravilno koristite, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati, te se obavezuje da će na Vaš zahtjev, ako bude predočeno u jamstvenom roku, o vlastitom trošku ukloniti, kvarove i tehničke nedostatke proizvoda, koji bi nastali prilikom uporabe u vremenu trajanja jamstvenog roka. Ukoliko u razumnom roku po prijemu proizvod na servis ne bude otklonjen kvar, obavezujemo se da ćemo proizvod zamijeniti novim istim ili zamjenskim modelom istih ili boljih karakteristika.

Jamstvo zadovoljstva kupaca

Ukoliko niste zadovoljni kupljenim proizvodom možete ga vratiti neoštećenog i u originalnom pakiranju unutar 15 dana od dana kupnje, a mi ćemo Vam vratiti novac.

Jamstveni rok

U jamstvenom roku kvarove smije popravljati jedino ovlašteni servis. Jamstveni rok počinje teći sa danom isporuke, koji je naznačen na računu i jamstvenoj izjavi. Troškove i rizik dopreme u servis snosi kupac.

U slučaju da kupac na servis pošalje proizvod koji je ispravan tj. koji radi sukladno tehničkom opisu i naputku o uporabi kupcu ćemo zaračunati pregled i testiranje proizvoda, te troškove dostave. Zamjenu neispravne robe vršimo tek kada naš servis potvrdi njenu neispravnost. Ako popravak traje dulje od 10 dana, jamstvo se produljuje za duljinu trajanja popravka.

U slučaju da kvar u jamstvenom roku nije uklonjen u roku od 45 dana od zaprimanja proizvoda na servis, a proizvod nije poslan na popravak dobavljaču, SMART ponuda se obvezuje da će isti zamijeniti drugim ili će kupcu biti omogućen povrat novca.

0/5 (0 Reviews)