fbpx

Jamstvena izjava

Pametna ponuda d.o.o. jamči za kvalitetu i besprijekoran rad proizvoda ukoliko će se kupac pridržavati priloženih naputaka o uporabi.

Unatoč tome, može se dogoditi da proizvod ne radi ispravno. U tom slučaju obvezujemo se o svom trošku popraviti sve kvarove i tehničke nedostatke, koji na proizvodu nastanu u jamstvenom roku pri normalnoj uporabi i poštivanju tehničkih uputa, a pod sljedećim uvjetima:

Kupac mora dostaviti neispravan proizvod sa kratkim opisom kvara na adresu tvrtke (Pametna ponuda d.o.o., Svetoivanska 16, 10000 ZAGREB).

Kupac mora predočiti ispravno popunjen jamstveni list i račun o kupnji proizvoda.

Jamstvo ne uključuje:

  • Kvarove nastale nepravilnim rukovanjem.
  • Kvarove nastale zbog istrošenosti uređaja ili njegovih dijelova.
  • Kvarove nastale utjecajem okoline nepogodne za rad uređaja.
  • Rad pod prevelikim naponom ili kvarove nastale zbog neispravne električne instalacije.
  • Kvarove nastale elementarnom nepogodom ili višom silom (požar, poplava, potres, udar groma,…).
  • Istrošene baterije ili kvarove nastale curenjem baterija.
  • Mehanička oštećenja ili kvarove nastale zbog mehaničkih oštećenja, pada i sl.

Jamstvo prestaje u slučaju:

  • Ugrađivanja, popravljanja ili otvaranja proizvoda od strane neovlaštenih osoba.
  • Korištenja proizvoda u namjenu za koju nisu predviđeni.
  • Oštećenja proizvoda prilikom povrata u servis zbog neprimjerenog pakiranja.

Trajanje jamstva

Minimalno 2 godine jamstva na sve proizvode iz naše internet trgovine!

Jamstvo zadovoljstva kupaca

Ukoliko niste zadovoljni kupljenim proizvodom možete ga vratiti neoštećenog i u originalnom pakiranju unutar 30 dana od dana kupnje, a mi ćemo Vam vratiti novac.

Jamstveni rok

U jamstvenom roku kvarove smije popravljati jedino ovlašteni servis. Jamstveni rok počinje teći sa danom isporuke, koji je naznačen na računu i jamstvenoj izjavi. Troškove i rizik dopreme u servis snosi kupac.

U slučaju da kupac na servis pošalje proizvod koji je ispravan tj. koji radi sukladno tehničkom opisu i naputku o uporabi kupcu ćemo zaračunati pregled i testiranje proizvoda, te troškove dostave. Zamjenu neispravne robe vršimo tek kada naš servis potvrdi njenu neispravnost. Ako popravak traje dulje od 10 dana, jamstvo se produljuje za duljinu trajanja popravka.

U slučaju da kvar u jamstvenom roku nije uklonjen u roku od 45 dana od zaprimanja proizvoda na servis, a proizvod nije poslan na popravak dobavljaču, Pametna ponuda d.o.o. se obvezuje da će isti zamijeniti drugim ili će kupcu biti omogućen povrat novca.